International society of laser dentistry (isld) conference - LiteTouch | Laser Stomatologic | Laser Chirurgical | Stomatologie Laser

International society of laser dentistry (isld) conference

Scientific Conference

International Society of Laser Dentistry (ISLD) conference

Plovdiv, Bulgaria
06 – 08 June, 2019

Pentru mai multe detalii despre ISLD, vizitați: https://dentallasersociety.com/isld2019/